Osoby zainteresowane wspólnotą Eucharystycznego Ruchu Młodych w naszej parafii mogą kontaktować się z

s. Magdaleną Sitkowską

 

Strona ERM-u i scholi w naszej parafii, gdzie znajdziecie aktualne informacje

www.erm-pniewy.blogspot.com

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.

 • Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.

 • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.

 • Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.

 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.

 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

 

Cele ERM-u:

 • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;

 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;

 • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;

 • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;

 • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;

 • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Pniewy św. Wawrzyniec - Eucharystyczny Ruch Młodych

"Króluj nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

To nasze rycerskie hasło!"

Eucharystyczny Ruch Młodych

92 9072 0002 0509 1200 2000 0001

+48 61 29 10 200 // ksiądz dyżurny 609 651 433 (tylko do chorego)

ul. Jeziorna 25 , 62-045 Pniewy

MENU GŁÓWNE ->

Parafia pw. św.Wawrzyńca w Pniewach

 

92 9072 0002 0509 1200 2000 0001

Nr konta parafii

admin@wawrzyniecpniewy.pl

(+48) 61 29 10 200

ul. Jeziorna 25

62-045 Pniewy

Kontakt